Fibertyper

Sedan 1970-talet har många olika fiberformer och material utvecklats.

Sedan 1970-talet har många olika fiberformer och material utvecklats. Stålfibrerna skiljer sig åt när det gäller produktionsmetoder, material och former, samt när det gäller deras mekaniska egenskaper, t.ex. förankring och draghållfasthet. Huvudsakligen används fibrer från kalldragen tråd, klippta och frästa av metallplåt.

BT-HE75/50 – stålfibrer av typ H för gjutning av industrigolv och fundament. Används i betongkonstruktioner för att ersätta traditionell armering eller minska storleken på den. Längd 50 mm, diameter 0,75 mm och draghållfasthet 1200 MPa

Se produktbladet på engelska:

ArmoTec – Makropolymerfibrer för gjutning av betonggolv.

ArmoTec är en syntetisk makrofiber för byggnadsändamål som tillhör polymerfibergruppen. Fiberns speciella sammansättning med hög linjär densitet och hög draghållfasthet har utvecklats för att säkerställa bästa möjliga slutresultat.

Teknisk information och bruksanvisningar:

BarChip MQ58 Nya generationens makrofibrer för gjutning av bärande betonggolv på mark.

BarChip MQ58 är en syntetisk makrofiber för byggnadsändamål som tillhör Elasto Plastic Concrete´s (EPC) sampolymerfibrer. Fiberns speciella sammansättning med hög linjär densitet har utvecklats för att säkerställa bästa möjliga slutresultat.

Teknisk information och bruksanvisningar:

Få mer information

Maximal filstorlek: 2 GB.