Ythärdare

BETOTOP 2 är ett pulverformigt bruksfärdigt ythärdningsmedel som består av noggrant utvalda mineraliska fyllningsmaterial med hög slitstyrka och portlandcement. Denna produkt används för att öka slit- och slaghållfastheten hos betonggolv. Strös torrt över färsk betong. BETOTOP 2 kan också användas på fiberbetonggolv för att täcka stålfibrer.

 • kostnadseffektiv
 • ökar slitstyrkan hos betonggolv
 • minskar damning av betonggolv
 • lätt att applicera och underhålla
 • minskad porositet och vattenabsorption
 • brandsäker
 • icke-korroderande
 • motståndskraftig mot oljor
 • betonggolv med medelhög belastning
 • produktions- och lagringsanläggningar
 • affärer, kommersiella lokaler
 • offentliga byggnader
 • parkeringshus, parkeringsplatser
 • kyl- och fryshus
 • tvättanläggningar

BETOTOP 2 uppfyller kraven i EN 13813
Tryckhållfasthet:                                         ≥75 N/mm²  EN 13892-2
Tryckhållfasthetsklass:                              C70
Böjhållfasthetsklass:                                  F10  EN 13813
Nötningsbeständighet (Böhme-prov):   6,0 cm³/50cm²  EN 13892-3
Nötningsbeständighet enligt Böhme:     A6  EN 13813

Den rekommenderade materialförbrukningen för BETOTOP 2 är beroende på objektets krav 3 – 5 kg/m², om materialet strös torrt. För färgat material är den rekommenderade förbrukning minst 4 kg/m².

BASBETONG
Basbetongen ska innehålla minst 260 kg/m³ cement. Vattencementfaktor bör vara så lågt som möjligt. Undvik vattenpölar på ytan. Betongens luftinnehåll bör vara mindre än 3 %.

APPLICERING AV BETOTOP 2
BETOTOP 2 strös torrt på basbetongen. För bästa resultat rekommenderas att materialet strös i två steg. I det första steget rekommenderas det att betongytan slipas med betongglättarens ”disc” innan ythärdaren appliceras. Strö sedan 2/3 av förbrukningen med en murslev eller en spridare. När materialet har absorberat fukten helt måste betongytan slipas på nytt med betongglättaren. Därefter appliceras resterande 1/3 av förbrukningen och slipningen upprepas. För att få en slät och glansig yta ska man använda betongglättarens blad.

EFTERBEHANDLING
Efter att ytan är färdigbehandlats bör BETOTOP 2 täckas med en film eller ett efterbehandlingsämne för att förhindra för snabb torkning av vattnet. Annars kan det uppstå sprickor i ytan. Användning av BETOTEX- eller KOROTEX-efterbehandlingsprodukter rekommenderas.

BETOTOP 2 är förpackad i 25 kg förstärkta papperspåsar eller i 1000 kg ”big bags”. Produkten kan förvaras i originalförpackningen skyddad mot fukt i upp till 12 månader.

Produkten innehåller cement som kan orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta huden under rinnande vatten. Handskar, mask och skyddsglasögon rekommenderas.

BETOTOP HRD – YTHÄRDARE FÖR INDUSTRIGOLV MED MEDELSTOR OCH STOR BELASTNING

BETOTOP HRD är ett pulverformigt bruksfärdigt ythärdningsmedel som består av noggrant utvalda mineraliska fyllningsmaterial med hög slitstyrka och portlandcement. Denna produkt används för att öka slit- och slaghållfastheten hos betonggolv. Strös torrt över färsk betong. BETOTOP HRD kan också användas på fiberbetonggolv för att täcka stålfibrer.

 • kostnadseffektiv
 • ökar slitstyrkan
 • minskar damning av betonggolv
 • lätt att applicera och underhålla
 • minskad porositet i betongytan
 • brandsäker
 • icke-korroderande
 • golv med stor belastning
 • produktions- och lagringsanläggningar
 • kommersiella lokaler, affärer
 • offentliga byggnader
 • parkeringshus, parkeringsplatser
 • kyl- och fryshus
 • tvättanläggningar

BETOTOP HRD uppfyller kraven i EN 13813.
Tryckhållfasthet:                                         ≥70 N/mm² EN 13892-2
Böjhållfasthet:                                             ≥6 N/mm² EN 13892-2
Nötningsbeständighet (Böhme-prov):   5,0 cm³/50cm² EN 13892-3
Klass enligt Böhme:                                   A5 EN13813

Den rekommenderade materialförbrukningen för BETOTOP HRD är beroende på objektets krav 3 – 5 kg/m², om materialet strös torrt.

BASBETONG
Basbetongen ska innehålla minst 280 kg/m³ cement. Vattencementfaktor bör vara så lågt som möjligt, vattenbildning på ytan ska undvikas. Betongens luftinnehåll bör vara mindre än 3 %

APPLICERING AV HRD
BETOTOP HRD strös torrt på basbetongen. För bästa resultat rekommenderas att materialet strös i två steg. I det första steget rekommenderas det att betongytan slipas med betongglättarens ”disc” innan ythärdaren appliceras. Strö sedan 2/3 av förbrukningen med hand eller en spridare. När materialet har absorberat fukten helt måste betongytan slipas på nytt med betongglättaren. Därefter appliceras resterande 1/3 av förbrukningen och slipningen upprepas. För att få en slät och glansig yta ska man använda betongglättarens blad.

EFTERBEHANDLING
Efter att ytan är färdigbehandlats bör BETOTOP HRD täckas med en film eller ett efterbehandlingsämne för att förhindra snabb torkning av vattnet. Annars kan det uppstå sprickor i ytan.

BETOTOP HRD är förpackad i 25 kg förstärkta papperspåsar. Produkten kan förvaras i originalförpackningen skyddad mot fukt i 12 månader.

Produkten innehåller cement som kan orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta huden under rinnande vatten. Användning av handskar, mask och skyddsglasögon rekommenderas.

Få mer information

Maximal filstorlek: 2 GB.