Tillsatsmedel BT-SRA400 som kompenserar betongens krympning

BT-SRA400 är ett bruksfärdigt tillsatsmedel som minskar betongens plastisk och torkningskrympning.

BT-SRA400 minskar ytspänningskraften i gränsytan eller menisken som uppstår i betongens mikroporer när vattnet torkar ut. Detta minskar i sin tur de inre dragspänningar som gör att cementpastan krymper. Krympning vid torkning minskas med cirka 30…50 %. BT-SRA400 innehåller inga klorider och ökar inte på något annat sätt armeringens korrosion. BT-SRA400 tillsätts till en färsk betongblandning. Doseringen av BT-SRA400 ligger normalt mellan 0,5-1,5 % av cementvolymen. Den exakta mängden beror på betongklass, miljöklass och användningsområde.

 • Minskar avsevärt torkning vid krympningen
 • Minskar sprickbildning orsakad av torkning vid krympningen
 • Minskar krympningsdeformationer, öppningen av fogar minskas
 • Minskar koncentrationen av spänningar i inre hörnen
 • Förlänger konstruktionernas livslängd avsevärt
 • Kostnader för konstruktionernas underhåll minskas
 • Minskar uppåtböjningen av plattans kanter
 • Ökad vattenbeständighet hos betong
 • Golv och fundament
 • Vägg
 • Utomhusutrymmen, parkeringsområden
 • Reservoarer, bassänger
 • Broar
 • Silobyggnader, jordbruksanläggningar
 • Skateparker
 • Monterbara element

Materialets tillstånd: vätska
Färg: genomskinlig
Täthet:: 1.13 – 1,20g/cm3
Kokpunkt: >200°C
PH: 5 – 7
Flampunkt: 227 – 279 °C
Lösligt i vatten: 100%
Viskositet: 104 – 150 mPas
Icke-explosionsfarlig!

Finns i 25L behållare, 200L tunna och 1000L container
Hållbarhet i förseglad förpackning 12 månader.

Allmänna anmärkningar
Ta av dig förorenade kläder.

Efter inandning
Se till att få frisk luft Sök läkarhjälp i tveksamma fall eller om symtomen inte försvinner.

Efter hudkontakt
Skölj huden med vatten/skölj av i duschen. Använd lämpliga skyddshandskar. Kemiska skyddshandskar som testats enligt EN 374 är lämpliga.

Efter ögonkontakt
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Efter intag
Skölj munnen. Sök läkarhjälp vid obehag

FÖRSÄLJNING OCH KONSULTATION::
BETOTRADE OÜ
Tapri 13, Tallinn, 11415
Tel: +372 656 67 67
E-post: info@betotrade.ee
www.betotrade.ee

Få mer information

Maximal filstorlek: 2 GB.