Līdzeklis, kas kompensē betona nodilumu, BT-SRA400

BT-SRA400 ir lietošanai gatava piedeva, kas samazina betona plastisko un žūšanas izraisīto saraušanos.

BT-SRA400 samazina betona mikroporās radušās robežvirsmas jeb meniska virsmas spraiguma spēku, kas rodas, ūdenim izžūstot. Tas savukārt samazina iekšējos stiepes spriegumus, kas izraisa cementa pastas saraušanos.  Izžūšanas izraisītā saraušanās samazinās par apmēram 30…50%.  BT-SRA400 nesatur hlorīdus un nekādā veidā nepalielina armatūras korodēšanos. BT-SRA400 pievieno svaigam betona maisījumam.

BT-SRA400 dozai vispārīgā gadījumā jābūt 0,5 – 1,5% cementa tilpuma. Precīzs daudzums atkarīgs no betona klases, vides klases un lietošanas sfēras.

 • Ievērojami samazina žūšanas saraušanos
 • Samazina žūšanas radīto plaisāšanos
 • Samazina žūšanas deformācijas, samazina šuvju atvēršanos
 • Samazina sprieguma koncentrāciju iekšējos stūros
 • Būtiski paildzina konstrukcijas mūžu
 • Samazina konstrukcijas uzturēšanas izdevumus
 • Samazina plākšņu malu liekšanos uz augšu
 • Uzlabo betona ūdensizturību
 • Grīdas un pamati
 • Sienas
 • Laukumi, stāvvietas
 • Rezervuāri, baseini
 • Tilti
 • Tvertnes, lauksaimniecības iekārtas
 • Skeitparki
 • Montāžas elementi

Materiāla agregātstāvoklis:      šķidrums
Krāsa:                                            caurspīdīgs
Blīvums:                                       1.13 – 1,20g/cm3
Vārīšanās temperatūra:            >200°C
PH:                                                5 – 7
Uzliesmošanas temperatūra:   227 – 279 °C
Šķīst ūdenī:                                 100%
Viskozitāte:                                 104 – 150 mPas
Nav sprādzienbīstams!

Iegādājams 25L kannās, 200L mucās un 1000L konteineros
Uzglabāšanas laiks noslēgtā iepakojumā 12 mēneši.

Vispārīgās prasības
Novilkt notraipīto apģērbu.

Pēc ieelpošanas
nodrošināt svaigu gaisu. Ja rodas sūdzības vai ja simptomi nepāriet, vērsties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu
skalot cietušo vietu ar ūdeni/zem dušas. Vilkt piemērotus aizsargcimdus. Vilkt ķīmiskos aizsargcimdus, kas testēti atbilstoši EN 374.

Ja nokļūst acīs
vairākas minūtes uzmanīgi skalot ar ūdeni.

Pēc norīšanas
skalot muti. Ja ir slikta pašsajūta, vērsties pie ārsta.

PĀRDOŠANA UN KONSULTĀCIJAS:
BETOTRADE OÜ
Tapri 13, Tallina, 11415
Tel: +372 656 67 67
E-pasts: info@betotrade.ee
www.betotrade.ee

Prasi papildinformāciju

Maksimālais faila lielums: 2 GB.