ARMIX SLB™ katse

2007.aasta augustis katsetati esmakordselt Eestis ja Põhja-Euroopas kiudbetoonist vahelage. Katsetuse eesmärgiks oli hinnata TAB-Slab™ süsteemi käitumist erinevate koormuste juures.
Selleks valati Väo Paasi OÜ paekarjääris postidele toetuv, 5m sildega, 18 cm paksuse ja 9 katsetusväljaga vahelagi.

Alt vaade

Katsetused toimusid peale kolmekuulist kivinemisaega. Esmalt hinnati vahelae deformatsiooni ühtlaselt jaotatud koormusel 360 kilogrammi ruutmeetrile. Selle juures mõõdeti maksimaalseks läbivajumiks 2 mm. Koormamine viidi läbi 9ühetonnise veekonteineriga nurkmisel väljal. Vahelae deformatsioone mõõdeti korraga 10 punktist mehaaniliste paigutisefikseeriatega ja keskelt elektroonilise mõõtjaga.

Paigutisemõõtjad

Punktkoormuse määrmiseks kasutati postidele kinnitatud 7 meetri pikkust jäika metallraami ja 200 tonnise survejõuga hüdropressi.

Koormamine toimus 1 tonniste astmete kaupa kusjuures koormamise kiiruse valikul arvestati vahelae stabiliseerumisajaga. Paigutisi mõõdeti analoogselt lauskoormamisega.

Läbivajumeid fikseeris Johannes Pello Tallinna Tehnikaülikoolist. Paralleelselt mõõtis deformatsioone ka Helsingi Tehnikaülikooli esindaja.

Punktkoormuse rakendamisel saavutati maksimaalseks koormuseks keskmisel väljal 59 tonni, mille juures läbivajum oli 6,7 mm. Maksimaalne läbivajum 110mm mõõdeti nurgaväljal punktkoormusel 26 tonni. Tekkinud praod avanesid plaadi allpinnas tõmbetsoonis suurima deformatsiooni juures umbes 10 millimeetrit. Katse näitas ka seda, et TAB-Slab™ vahelagi käitub elastse materjalina. Peale koormuse eemaldamist vähenes deformatsioon 40 mm võrra, jättes koormuseta lõppdeformatsiooniks 70mm.

Katsetulemused

Keskmise välja graafik

Keskmise välja graafik

Nurkmise välja graafik

Nurkmise välja graafik

Lisaks koormuse ja deformatsiooni fikseerimisele kaardistati tekkinud praod erinevatel koormusastmetel.

Katsetuste käigus määrati ka kiudbetooni kuubikuline survetugevus ja vahelae betooni tugevus Schmidti vasaraga

Katsetulemuste tabel

Hindamaks kiudbetoonvahelae käitumist ekstreem olukorras lõigati vahelaele sisse ava mõõtudega 1 x 1,2 m katkestades sellega turvavardad. Ava lõikamine ei avaldanud mõju konstruktsiooni püsivusele. Seega võib öelda, et konstruktsiooni püsivuse seisukohalt normaaltingimustes ei oma APC turvavarraste olemasolu tähtsust.

Seejärel eemaldati vahelael üks tugipost tekitades sellega 10m silde. Selle tulemusena tekkis vahelael omakaalust 12mm läbivajum , aga vahelagi säilitas endiselt oma püsivuse.

29.augustil 2007.a. toimus Väo Paas OÜ paekarjääris seminar , kus tutvustati kiudbetooni kasutusvõimalusi ja presenteeriti TAB-Slab vahelae katsetust.

Pilte kiudbetooni seminarilt

Küsi rohkem infot

Maximal filstorlek: 2 GB.