Teraskiud

Teraskiudbetoonist üldiseltTeraskiud - Kiudbetoon

Teraskiudbetoon on komposiitne materjal, kus betooni prao tekke järgse tõmbetugevuse säilitamiseks või suurendamiseks, lisatakse betoonisegule teraskiudusid. Teraskiudu kasutatakse betoonkonstruktsioonides traditsioonilise armatuuri asendamiseks või vähendamiseks.

Tänapäeval on kiudbetooni kasutusvaldkond mõnevõrra laienenud. Teraskiudbetooni on võimalik kasutada lisaks pinnasel põrandatele ka:

 • vaiadele toetuvates plaatides,
 • plaat- ja lintvundamentides,
 • vahelagedes,
 • seintes.

Kiudbetooni kasutamine muudab põrandate ehitusprotsessi oluliselt kiiremaks, kuna puudub vajadus armatuuri paigaldusega seotud toiminguteks. Samuti on kindel, et armeering paikneb alati õiges kohas ning risk armeerimisvigadeks on minimaalne.

Teraskiudbetooni omadused sõltuvad paljuski sellest, milline on kasutatav teraskiud. Laborikatsed näitavad, et optimaalseim kiud on:

 • tõmmatud traadist,
 • tõmbetugevusega vahemikus 1100 – 1500MPa,
 • diameetriga 0,75mm ning
 • pikkusega 50mm.

Teraskiudude tööpõhimõte

Ankurduse parandamiseks on kiudude otstes spetsiaalsed konksud (Hooked End). Meie tootesortimendis on antud teraskiu tootenimi BT-HE75/50.

Terskiudbetooni kohta on mitmesuguseid standardeid ja juhendmaterjale. Teraskiudude käitumine betoonis on leitud katsetega, kus erinevate betooni klasside ning erinevate teraskiudude doseeringutega määratakse teraskiudbetooni prao tekke järgne käitumine. Katse käigus koormatakse kahest otsast toestatud kiudbetoonist tala keskelt.

Teraskiudude ülesanne on armeerida betooni ning takistada pragude arengut juba mikroprao tasandil. Selline omadus võimaldab näiteks põrandatel kahanemisvuukide vahekauguseid võrreldes tavapärase armeeringuga suurendada. Täpset teraskiudude doseeringut on võimalik spetsiaalsete programmidega välja arvutada. Arvutamiseks on vajalikud järgmised tellija poolt esitatud andmed:

 • koormused,
 • aluse andmed
 • muud nõuded.

Meil on võimekus teostada antud arvutusi teraskiudude doseeringu ning plaadi paksuse määramiseks.

Müüdavad teraskiud peavad olema sertifitseeritud ja vastama standardile. Kuju poolest ühesugused kiud ei pruugi betoonis käituda sarnaselt ning see võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Kindlasti tuleks kasutada projektijärgseid teraskiudusid.

Meie poolt pakutavad teraskiud liigituvad standardi EN 14889-1:2006 kohaselt süsteemi 1, ehk neid saab kasutada betoonis või mördis arvutusliku sarrusena. Tellijal on võimalik veenduda, et teraskiudude hulk on projektijärgne vastavalt standardile EN 14721:2005, mille kohaselt pestakse välja ning kaalutakse standardis määratud hulk teraskiudu ning kontrollitakse vastavust etteantud doseeringule.

Tavapärane praktika on, et betooni koos juba doseeritud teraskiududega väljastab betoonitootja. Meie teeme koostööd kõigi Eesti betoonitehastega. Kliendil tuleb lihtsalt teraskiudbetooni valmistajale öelda betooni mark, kiudude doseering, maht ning leppida kokku tarnetingimused. Tehnilist nõu on võimalik alati saada meie poole pöördudes.

Küsi pakkumist teraskiule!

Maksimum faili suurus: 2 GB.