Makrokiud

Makropolümeersed kiud, mida kutsutakse ka plastikkiududeks ja sünteetiliseks kiududeks on alternatiivne võimalus asendada teraskiudu või tavaarmeeringut. Makrokiudude CO2 jalajälg on oluliselt väiksem võrreldes terasarmeeringuga. Väga oluline on mõista makrokiudude töötamise põhimõtteid ja erinevusi teraskiudarmeeringuga võrreldes. Makropolümeersed kiud käitvuad võrreldes teraskiududega mõnevõrra erinevalt. Seda oleme täpsemalt kirjeldanud artiklis “Makrokiud vs Teraskiud”.

Makropolümeersete kiudude kasutusvaldkonnad

Peamiselt kasutatakse makrokiudu pinnasele toetuvates plaatides, kus pinged väga suured ei ole. Teine sagedane põhjus makrokiudu kasutada on agressiivne keskkond. Makrokiud ei korrodeeru ning talub võrreldes terasega paremini keemilisi mõjureid. Kolmas kasutusvaldkond on konstruktsioonid, kus on oluline dielektrilisus. Makrokiudude voolujuhtivus võrreldes näiteks varrasarmeeringuga on praktiliselt olematu.

Makropolümeersete kiudude kasutuskohad:

 • vähekoormatud tööstuspõrandad
 • põllumajandusehitised
 • parklad, parkimismajad
 • kütusetanklad
 • happekindlad konstruktsioonid
 • dielektrilised konstruktsioonid
 • kaubanduspinnad, bürood
 • eluruumid

Makropolümeersete kiudude vastavus normidele.

Müüdavad makrokiud peavad olema sertifitseeritud ja vastama kehtivatele standarditele. Meie poolt pakutavad makropolümeerkiud BarChip MQ 58 ja ArmoTec liigituvad standardi EN 14889-2:2006 kohaselt süsteemi 1, ehk neid saab kasutada betoonis või mördis arvutusliku sarrusena. Makrokiudude käitumine betoonis on leitud katsetega, kus erinevate betooni klasside ning erinevate kiudoseeringutega määratakse kiudbetoonis prao tekke järgne käitumine. Katse käigus koormatakse keskelt kahest otsast toetatud kiudbetoonist tala. Mõõdetakse pingeid erinevate prao avanemislaiuste juures.

Meil on võimekus teostada antud arvutusi makrokiudude doseeringu ning plaadi paksuse määramiseks. Arvutamiseks on vajalikud järgmised tellija poolt esitatud andmed:

 • koormused,
 • aluse andmed
 • muud projektist lähtuvad erinõuded

Müüdavad makrokiud peavad olema sertifitseeritud ja vastama standardile. Kuju poolest ühesugused kiud ei pruugi betoonis käituda sarnaselt ning see võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Kindlasti tuleks kasutada projektijärgseid teraskiudusid.

Tavapärane praktika on, et betooni koos juba doseeritud makrokiududega väljastab betoonitootja. Meie teeme koostööd kõigi Eesti betoonitehastega. Kliendil tuleb lihtsalt betooni valmistajale öelda betooni mark, makrokiudude doseering, maht ning leppida kokku tarnetingimused. Tehnilist nõu on võimalik alati saada meie poole pöördudes.

Küsi pakkumist makrokiule!

Maksimum faili suurus: 2 GB.